Telekomünikasyon

Telekomünikasyon sektör olarak geniş bir müşteri kitlesine hizmet vermektedir. Bu kapsamda yaşanan değişim ile birlikte finansal dünyaya erişemeyen kitleye de çeşitli ödeme çözümleri sunar noktaya erişmiştir. Bu potansiyeli değerlendirme adına, gelişmiş ülkelerde örnekleri görülebileceği üzere kredi derecelendirme firmaları, telekom verisinin kredi skoru hesaplanamayan kitle için kullanılmasına yönelik çeşitli ürünler geliştirmiş ve bu kapsamda finansal dünyaya ek çözümler sunmuştur. Öte yandan, telekom firmaları da taksitli cihaz satışları dahil farklı ödeme seçeneklerinin müşteriye sunulması noktasında Findeks örneğinde olduğu şekilde müşterinin finansal dünyada bıraktığı ödeme izlerini de karar alma süreçlerine dahil etmektedir.

Finansal dünyaya erişimin artırılmasının şirketlere yeni müşteri kazanımı sağlamanın yanı sıra, kamusal anlamda da topluma katkısı bulunmaktadır. Dünya Bankası, üç yılda bir yayınladığı Global Findex raporu ile finansal dünyaya erişim noktasında çeşitli verileri ülkeler bazında paylaşmaktadır.

Fanaliz, farklı veri kaynaklarının karar alma süreçlerine dahil olmasını öncelikli strateji olarak benimsemektedir. Telekom firmaları ile birlikte yaptığı çeşitli çalışmalarda, müşterinin ödeme alışkanlıklarına bağlı olarak güçlü risk modellerinin oluşturabileceği sonucunu elde etmiştir. Bu kapsamda, Telekom firmalarına, etkili kredi risk ölçümü ve tahsilat politikalarının oluşturulmasına yönelik derecelendirme sistemleri sunmaktadır. Ek olarak, ilgili yapının finansal dünyada kullanımı ile birlikte veriden gelir üretme fırsatı bulunmaktadır. Bu kapsamda kurulacak modellerin geliştirilmesi, sahada uygulanması ve test edilmesi noktasında Fanaliz iş ortaklıkları ile birlikte etkili çözüm önerileri sunmaktadır.

Alacak riskinizi akıllıca yöneterek daha fazla müşteri kazanın, iş hacminizde artış sağlayın...

DEMO İSTE