Kredi Risk Analizi

Ticari işlemlerin belirgin bir kısmı doğası gereği vadeye dayalı olarak gerçekleşmekte ve bu işlemler de şirketler üzerinde alacak riski oluşturmaktadır. Karşı tarafa cari olarak satışı yapılan bir hizmet veya malın belirli bir dönem sonra bedelinin ödenmeme ihtimali; temelde, kredi risk modelleri ile öngörülebilmektedir. Şirketler, vadeli ödeme seçeneği talebinde bulunan tarafın kredi ve alacak riskini ölçme adına, çeşitli analizler ve istihbarat araştırmaları yapmakta, bu çalışmalar sonucunda da satın alma talebini olumlu veya olumsuz olarak değerlendirmektedir.

Satış ve alacak riski arasındaki ilişkinin dengeli yönetilmesi gerekmektedir. Alacak riskini önlemeye yönelik tutucu bir yaklaşım satış kaybına neden olurken, risk ihmal edilerek hareket edilmesi de kısa dönemli satış hacminde büyüme oluştursa da uzun dönemde firmanın karlılığının azalmasına ve nakit akışının bozulmasına neden olmaktadır. Burada her iki konu üzerinde bir denge yakalanarak, mevcut ekonomik şartlar ve karlılık beklentilerine bağlı olarak stratejiler belirlenmelidir.

Fanaliz, kredi risk analiz çözümü ile şirketlere veriye dayalı stratejiler oluşturmasına yardımcı olmaktadır. Kredi Kayıt Bürosu (Findeks) dahil iç ve dış veri kaynaklarından elde edilen yüzlerce veriyi saniyeler içerisinde işleme kabiliyeti ile çözüm, şirketlerin dijitalleşme yolculuğuna eşlik etmektedir. Çözüm aracılığıyla, hem bireylerin hem de şirketlerin alacak ve kredi riski saniyeler içerisinde ölçülmektedir. Web tabanlı yapının yanı sıra, çözüm API özelliği ile platform bağımsız çalışma seçeneğine sahiptir. Günlük araç kiralama, filo kiralama, kiracı riski ölçümü, mobilya ve beyaz eşya senetli satışlarda risk ölçümü, bayi risk ölçümü ve limiti belirlenmesi çözümün uygulanabildiği alanlardan birkaçını oluşturmaktadır.


Alacak riskinizi akıllıca yöneterek daha fazla müşteri kazanın, iş hacminizde artış sağlayın...

DEMO İSTE