Modelleme ve Optimizasyon

Şirketler, hem iç hem dış veri kaynaklardan elde ettiği verileri bir araya getirerek iş problemlerini çözmeye yönelik modeller geliştirmektedir. Geliştirilen modeller sürekli izlenerek, strateji değişikliklerine bağlı olarak optimize edilmektedir. Bazen problem müşteri kaybının tahmini şeklinde pazarlama ile ilgili bir konu olurken, bazen de alacak riskinin modellenmesi şeklinde finans ile ilgili olabilmektedir.

Fanaliz, modelleme konusunda şirketlerin hem iç verileri hem de dış verilerini bir araya getirerek hizmet vermektedir. Geliştirilen modellerin, Yatırım Geri Dönüş süreleri ölçülmekte ve model devreye alınmadan önce elde edilecek fayda çıktıları ile sunulmaktadır. Kredi risk modellemesi, tahsilat modellemesi ve müşteri kayıp tahmini konusunda farklı şirketlere doğrudan ölçülebilir finansal fayda sağlayan projeler geliştirilmiştir.

Verinizden değer üretin, iş hacminizde artış sağlayın.

DEMO İSTE