Sıkça Sorulan Sorular

Fanaliz bir ürün müdür yoksa danışmanlık firması mıdır?

Fanaliz ürünleri olan bir Finansal Teknoloji (Fintech) ve Danışmanlık firmasıdır. Kullanıcı adı ve şifre edinerek hemen kullanmaya başlayabileceğiniz ürünleri mevcuttur ve her geçen gün ürün yelpazesine yenilerini eklemektedir. Fanaliz yaptığı işin doğası gereği; kurumsal ve belirli bir teknolojik yeterliliğin ötesine geçmiş firmalara da veriden değer üreten terzi usulü sistemler kurmakta ve bu süreçte danışmanlık hizmetleri de vermektedir.

Fanaliz kredi notunun da ötesinde, şirketinizin iç verilerini de dikkate alarak kredi notunu oluşturan zengin değişken seti ile şirketinize özel karar yapıları geliştirir. Fanaliz ile çalışmak operasyonel riskinizin azaltılması gibi faydaları da beraberinde getirir. Raporda gördüğünüz sayının 1300 yerine 1030 olması riskini bertaraf etmeniz, aynı anda 100’lerce değişkenle karar verme zorluğunuzun ortadan kalkması, ölçülebilir performansınız ve en önemlisi de sürekli daha iyiye giden satış / risk optimizasyonunuz sebeplerden sadece birkaçı...

Öncelikle bankadaki arkadaşınız veya firmanızdan sorumlu bankacı sizinle genellikle ham veri paylaşır. Yapılan yorum subjektiftir ve neye istinaden karar verildiğini 3 ay sonra geriye dönüp öğrenmeniz çok zordur. Öte yandan, sizinle veri paylaşması 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında müşteri sırrının ifşası anlamına gelebileceği gibi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na da aykırılık teşkil edebilecek, bu aykırılıkların idari ve cezai sonuçları da gündeme gelebilecektir.

Fanaliz ürünlerini kullanmak için firma olarak üye olmanız gerekmektedir. Firmanıza uygun paket ve ürün seçiminden sonra tarafınıza verilen kullanıcı adı ve şifresi ile aynı gün sistemi kullanmaya başlayabilirsiniz.

Vergi Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Numarası ile sorgulama yapılabilen Fanaliz ürünleri, gerçek ve tüzel kişilerin risk ve ödeme kabiliyetlerine dair anlamlandırılmış ve yorumlanmış bilgi verir. Tüzel kişilerde risk raporuna ek olarak çek raporu bilgileri de Fanaliz modellerine dahil edilmektedir.

Sınırsız sayıda kullanıcı ve alt kullanıcı açabileceğiniz Fanaliz sayesinde sorguyu yapan ve hatta sorgu yapması gerektiği halde yapmayan personelleri de rahatlıkla tespit edersiniz.

Süreçlerinizde modeller yolu ile ayrıştırılabilen müşterilerin sayısı arttıkça uzman çalışanların firma açısından stratejik öneme sahip diğer dosyalara daha çok zaman ayırma şansı oluşmaktadır. Bu kapsamda satış hacmini artan risk politikaları geliştirilerek batık oranlarında düşüş ve daha etkili bir yapının tesis edilmesi sağlanmaktadır.

Kredi Kayıt Bürosu temelde skorlama ve veri sağlayıcılığı yapmaktadır. Ticaret Sicil Gazetesi, e-devlet, SGK gibi diğer kurumların bazı hizmetleri de veri sağlayıcılığına örnek gösterilebilir. Fanaliz teknolojik kabiliyetlerini kullanarak liberalleşmiş dış kaynak veya firmanız kaynaklı verilerden değer üretir.

Yapay zeka, reklam, finans, e-ticaret ve web olmak üzere birçok alanı derinden etkilemeye devam eden bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapay zekanın bir alt kolu olarak nitelendirilen makine öğrenmesi ise geçmiş veri setinden öğrenerek belli bir güvende çıktı üretilmesini sağlamaktadır. Bu çıktı örnek olarak kredi talebinde bulunan bireyin takibe düşme ihtimali olabilmektedir. Makine, oluşan çıktılarla öğrenim düzeyini artırarak daha iyi modeller geliştirmeye devam etmektedir. Fanaliz makine öğrenmesini merkezine alarak uygulamalarını geliştirmekte ve müşterilerinin kullanımına sunmaktadır. Yapay zeka ise daha geniş bir konsept olarak insan zekasını taklit ederek online oyun oynama, chatbot şeklinde daha karmaşık konuları çözmektedir. Bu kapsamda Fanaliz olarak yapay zekanın bir alt konusu olan makine öğrenmesini kullanmaktayız.

Fanaliz temelde 2 şekilde hizmet vermektedir. Müşterinin bünyesinde yer alan sistemlerde çalışan çözümler (on-premise) ile kullandıkça öde modeli ile çalışan (SaaS - Software as a Service) ürünleri mevcuttur. Teknolojik esnekliği sayesinde Fanaliz, web sitesinde adı geçmeyen fakat firmanız ihtiyaçlarına yönelik ve veriyi odağına alan ürünleri / çözümleri , esnek yapısı ile çok kısa sürede geliştirme kabiliyetine sahiptir.

Fanaliz’in katma değerli hizmetlerinde temelde veri bilimi ve tahminsel analitik bulunur. Bu tarz sistemler saniyeler içerisinde karar verir, verdiği kararlar otomatik olarak kayıt altına alınır ve yine ileride aynı ve benzer metotlar ile sistem daha da ileriye taşınır. Uçtan uca çözüm sunması ile Fanaliz, yüksek maliyetlere katlanmadan şirketlerin gelişmiş sistemler kullanmasını sağlar.

Fanaliz ürün ve hizmetlerini mevcut süreçlerinize en optimum şekilde entegre etmektedir. Mevcut süreçlerinizde geliştirilmesi gereken alanlar Fanaliz tarafından tarafsız bir göz ile tespit edilir ve firmanıza öneriler sunulur.

Firmalar, iş modellerine bağlı olarak değişmekle birlikte müşterileri ile uzun dönemli ilişkiler tesis etmeyi hedefler. Müşterilerden belli aralıklarla tekrarlanan ödemeler alınması halinde, her bir müşteri özelinde ödeme davranış alışkanlığını yansıtan çeşitli veri kümeleri oluşur. Fanaliz, bu veri kümelerini ve her bir müşterinin davranış alışkanlıklarını esas alarak şirket iç verisine dayalı tahsilat modelleri geliştirmektedir. Bu modeller aracılığı ile şirketler, hangi müşteride hangi tahsilat yaklaşımını uygulaması gerektiğini, tahsilatları en üst seviyeye getirirken müşteri kaybını da önlemeye yönelik uygulaması gereken stratejileri kolaylıkla belirleyebilmektedir. Tahsilat modelleri şirketlere tahsilat ekibinin efektif kullanımı ile birlikte tahsil edilen tutarın artışı olmak üzere iki temel fayda sağlar.

Alacak riskinizi akıllıca yöneterek daha fazla müşteri kazanın, iş hacminizde artış sağlayın...

DEMO İSTE